ANALYSE:

I perioden 2005 til 2022 er det kun fire år der Norge har hatt et underskudd i handelen av strøm mot utlandet. Det betyr at vi har fått mer penger inn til Norge, for salg av strøm, enn det vi har betalt for kjøp av strøm fra utlandet, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Statnett.

Hovedårsaken til at Norge stort sett har et overskudd fra handelen av strøm med utlandet, er at vi eksporterer mer strøm enn vi importerer, målt i volum.