Torsdag øker spotprisen i samtlige av de norske prisområdene.

Men mens prisen bare øker med 11 prosent i Sør-Norge, gjør strømprisen et større hopp i den nordlige delen av landet.

I Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4) øker strømprisen med 67 prosent fra onsdag til torsdag. Det viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Prisområde Onsdag Torsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 71 79 11
Kristiansand (NO2) 71 79 11
Trondheim (NO3) 27 45 67
Tromsø (NO4) 27 45 67
Bergen (NO5) 71 79 11

Tall i øre/kWh.

Prisområde Tromsø (NO4) får den høyeste strømprisen de har hatt siden 8. mai i år. Den gang var prisen i området 50 øre/kWh.

Det andre nordlige prisområde, Trondheim (NO3), får den høyeste strømprisen på over tre måneder. Torsdagens døgnpris er det høyeste prisen i området har vært siden 10. juli i år. Den gang var døgnprisen 47 øre/kWh.

Fortsatt den laveste strømprisen i Europa

Selv om strømmen i den nordlige delen av landet i morgen blir dyrere enn hva den har vært på lenge, ender disse prisområdene opp med den laveste strømprisen i Europa.

De må imidlertid dele pallplasseringen med sine svenske naboer.

Også i Sverige er det snakk om de to nordligste prisområdene som får en døgnpris som er helt lik prisen de nordnorske prisområdene får.

At prisområdene Tromsø (NO4) og Trondheim (NO3) får Europas laveste døgnpris begynner å bli hverdagskost.

Vi må tilbake til 19.oktober for å finne en dag hvor de to nordnorske prisområdene ikke hadde den billigste strømmen i Europa.

Men også da var det prisområde Trondheim (NO3) som hadde den aller laveste strømprisen i Europa, men de nordsvenske prisområdene hadde en lavere pris enn prisområde Tromsø (NO4).