Døgnprisen søndag blir knapt 1,33 kr/kWh før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte, viser tallene fra Nord Pool lørdag ettermiddag.

Det har vært noen få hverdager i høst der strømprisen har ligget høyere. Men vi må tilbake til 22. januar i år for å finne en dyrere søndag i Sør-Norge.

Det viser prisstatistikken Europower har analysert.

Etter prissjokket fredag har kraftmarkedet normalisert seg, men prisene ligger høyt. Hele Nord-Europa, med unntak av de nordligste områdene i Norge og Sverige, ligger tett opp mot de britiske prisene søndag.

I Sør-Norge er prisen lik gjennom hele døgnet. Laveste pris får produsentene natt til søndag, da spotprisen faller til 1,11 kr/kWh. Så stiger den ganske kraftig utover dagen, og når toppen med 1,70 kr/kWh klokken 18.

Forbrukerne beskyttes mot disse prisene via strømstøtten, som sørger for at makspris før merverdiavgift, nettleie og andre avgifter blir 80 øre/kWh søndag.

Prisene i Sør-Norge er cirka 20 prosent høyere enn i dag, lørdag.

I Trøndelag (NO3) og Nord-Norge (NO4) blir døgnprisen cirka 71 øre/kWh søndag. For Nord-Norge er det nesten en dobling fra lørdagen, mens prisen øker med drøyt 15 øre/kWh i Trøndelag.

Det er marginale forskjeller i noen timer mellom de to prisområdene. Billigste time i Trøndelag ligger på 58 øre/kWh, mot 53 øre/kWh i Nord-Norge. Fra klokken 15 og i fire timer fremover blir prisen i begge områder liggende på 80 øre/kWh for produsentene. Dermed slår også strømstøtten inn for forbrukerne i disse timene. Maksprisen etter strømstøtte, men før merverdiavgift, nettleie og andre avgifter blir 71 øre/kWh.

Som grafikken under viser, ligger de nordlige områdene i et eget prisleie, sammen med de to nordligste svenske områdene.

Storbritannia har stort sett de høyeste prisene søndag, med unntak av et par timer på morgenen, der Finland skiller seg spesielt ut.

Det var i Finland at prisskandalen oppsto torsdag, da Kinect Energy la inn feil tilbud på Nord Pool, og utløste minsteprisen for Finland i hele ti timer, uten at Nord Pool kontrollerte de ekstraordinære prisene. Dette påvirket flere prisområder.

Søndag blir nettoeksporten fra Norge, ifølge de foreløpige tallene fra Nord Pool, på rundt 90 GWh. Det er først og fremst Storbritannia, Sverige og Danmark som får strøm fra Norge søndag. Mot Nederland og Tyskland er det begrenset flyt.