Tidligere i år annonserte Haakon Dyrnes, gründer i Klarkraft, at han ville boikotte strømpris.no og kalte tjenesten «en del av problemet i strømbransjen».

Nå er likevel Klarkrafts avtaler på plass på nettsiden.