I lys av drone-observasjoner ved norske kraftinstallasjoner, reiser det seg spørsmål om hvorvidt man skal beskytte luftrommet rundt den typen kritisk infrastruktur. NVE sa tidligere denne uken til Europower at de ikke øker sitt interne beredskapsnivå for det norske kraftsystemet, til tross for drone-observasjonene.

Statnett på sin side forteller om økt årvåkenhet på infrastruktur som går mot olje og gass virksomhet og landanlegg knyttet til utenlandskablene. Andre knutepunkter i nettet har en generell beredskap. «Forhøyet årvåkenhet» er noe som ble satt i verk allerede da Russland invaderte Ukraina i februar.