I lys av drone-observasjoner ved norske kraftinstallasjoner, reiser det seg spørsmål om hvorvidt man skal beskytte luftrommet rundt den typen kritisk infrastruktur. NVE sa tidligere denne uken til Europower at de ikke øker sitt interne beredskapsnivå for det norske kraftsystemet, til tross for drone-observasjonene.