Fredag forrige uke ble det sendt et brev til Statnett fra Distriktsenergi.

I brevet ber Distriktsenergi om en samlet plan over tiltak for å redusere prisforskjeller mellom områder. De oppfordrer dermed Statnett til å synliggjøre en samlet plan med konkrete og vektede tiltak på kort og lang sikt for å få ned flaskehalsene mellom områder.