ANALYSE

Strømprisen settes som kjent etter det eldgamle prinsippet om tilbud og etterspørsel. Fenomenet er forsøkt forklart av filosofer tilbake på 1800-tallet, av blant annet Adam Smith, Stanley Jevons og Alfred Marshall - lenge før strømmarked eksisterte som et ord.