I dag presenterte regjeringen sine tanker og forslag til hvordan ivareta forsyningssikkerheten for kraft. Blant tiltakene som ble presentert, er at regjeringen åpner for å bremse strømeksporten gjennom utenlandskablene når det er fare for energimangel i Norge.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Den sterkeste reaksjonen har så langt kommet fra vårt naboland Danmark. For danske Energinet, som tilsvarer norske Statnett, advarer mot regjeringens planer om å bremse strømeksporten til Europa og forventer at det ikke vil skje.