Nå er navnene på de ti utvalgte «ekspertene» som skal sitte i det regjeringsoppnevnte strømprisutvalget klar. Det var opprinnelig SV som fikk trumfet gjennom at det skal settes ned et strømpris-utvalg, og mandatet til utvalget ble gjort kjent i midten av februar.

Ifølge en melding fra regjeringen skal dette utvalget bygge videre på relevant arbeid fra Energikommisjonen. Strømprisutvalget skal vurdere prisfastsettelsen på strøm, og vurdere hvilke tiltak på kort og lang sikt som kan sikre strømbrukere lavere og mer forutsigbare priser, innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen.