Nå er navnene på de ti utvalgte «ekspertene» som skal sitte i det regjeringsoppnevnte strømprisutvalget klar. Det var opprinnelig SV som fikk trumfet gjennom at det skal settes ned et strømpris-utvalg, og mandatet til utvalget ble gjort kjent i midten av februar.