OPPDATERT: Saken er oppdatert med en presisering av at det er stort avvik mellom tallene som SSB og Eurostat presenterer for Norge.

Ifølge Eurostat, EUs statistikkbyrå, er det 25 land i Europa som hadde høyere strømpris enn Norge i 2020.

Tyskland topper listen, etterfulgt av våre nordiske naboer i Danmark. De betaler begge dobbelt så mye for strømmen som Norge.

På oversikten kommer også Sverige og Finland relativt høyt oppe på listen over europeiske land med dyre strømpriser, og det er stort sett østblokkland som har billigere strømpris enn Norge. Ett unntak er Island, som hadde marginalt billigere strøm enn Norge i fjor.

Dermed kommer Norge og den norske kraftbransjen godt ut av den europeiske sammenligningen.

# Land 2020
1 Tyskland kr 3,26
2 Danmark kr 3,04
3 Belgia kr 2,99
4 Irland kr 2,59
6 Spania kr 2,40
7 Italia kr 2,39
8 Storbritannia kr 2,36
9 Kypros kr 2,29
10 Portugal kr 2,27
11 Liechtenstein kr 2,27
12 Østerrike kr 2,26
13 Luxemburg kr 2,13
14 Frankrike kr 2,03
15 Tsjekkia kr 1,97
16 Sverige kr 1,96
17 Finland kr 1,87
18 Slovakia kr 1,81
19 Hellas kr 1,79
20 Polen kr 1,58
21 Romania kr 1,56
22 Slovenia kr 1,55
23 Nederland kr 1,53
24 Litauen kr 1,53
25 Latvia kr 1,52
26 Norge kr 1,45
27 Island kr 1,44
28 Kroatia kr 1,39
29 Malta kr 1,38
30 Estland kr 1,32
31 Moldova kr 1,14
32 Ungarn kr 1,11
33 Bulgaria kr 1,07
34 Tyrkia kr 1,07
35 Bosnia og Herzegovina kr 0,93
36 Nord-Makedonia kr 0,84
37 Serbia kr 0,79
38 Georgia kr 0,71
39 Kosovo kr 0,65
40 Ukraina kr 0,50

Komplisert sammenligning

Eurostat har satt opp en årlig oversikt over hva strømkundene i Europa betaler for strømmen hvert år, og i den oversikten inngår også nettleie og forskjellige avgifter. Det må imidlertid påpekes at det ikke er helt enkelt eller rettferdig å sammenligne strømregninger på tvers av landegrensene.

Avgiftsregimene er veldig forskjellige på tvers av landegrensene, og det er også strømforbruket. For selv om Norge kommer godt ut på listen over hvor dyr strømmen er, så har vi et mye høyere strømforbruk enn resten av Europa som følge av at vi bor i et kaldere land og kun bruker strøm til oppvarming. På den andre siden har vi et høyere gjennomsnittlig lønnsnivå.

Det er også til dels store variasjoner i strømprisen internt i flere land, og hva man betaler avhenger også av hva slags strømavtale man har og hvor stort påslag strømselskapet tar.

Det er også verdt å merke seg at Eurostat har tatt utgangspunkt i euroen da de satte opp sin oversikt. For Norges del kan det ha gitt stort utslag at euroen i 2020 hadde en valutakurs på 10,72 kroner i snitt i 2020.

Det forklarer imidlertid ikke hele forskjellen. Ifølge SSB lå den totale strømprisen for norske strømkunder på 80,3 øre/kWh i 2020. Av det utgjorde selve strømmen 20,7 øre/kWh, nettleien 28,6 øre/kWh og avgiftene de resterende 31 øre/kWh.

Det betyr at det er en forskjell på hele 65 øre mellom anslaget til Eurostat og SSB.

Høyt norsk strømforbruk gir stort utslag

Bransjeorganisasjonen Energi Norge er glad for at Norge kommer godt ut på statistikken, men mener likevel at tallene gir et misvisende bilde av strømprisene i Norge.

– Vi har slitt med denne statistikken før, da de opererer med et europeisk strømforbruk per bolig. Gjennomsnittsforbruket i Norge er vel nærmere 18.000 kWh, som gir en lavere pris på grunn av fastbeløpene både på nett og strøm, skriver Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Eurostat opererer med et europeisk forbruk på mellom 2500 og 5000 kWh i året. I en slik beregning får spesielt fastleddet på nettleien veldig mye å si for hva som blir gjennomsnittsprisen. Ifølge NVE ligger fastleddet i Norge i snitt på 2.742,31 kroner i året. Det gir veldig stort utslag om det skal deles på et europeisk strømforbruk på 2500-5000 kWh, eller på et norsk strømforbruk på 18.000 kWh.

Dersom Eurostat også hadde tatt hensyn til strømforbruket, ville Norge kommet enda bedre ut på sammenligningen.