Strømkundene i Nederland får betalt for å bruke strøm i fire timer både lørdag og søndag, viser oppdaterte tall fra Nord Pool.

Det er slett ikke uvanlig. Som kjent også for bransjen og kundene i Norge, svinger nå strømprisene mye mer enn før. Lavere forbruk i Europa generelt, en helg og den fortsatt store utbyggingen av solcelleanlegg, gjør at det blir mange timer der det er så mye sol tilgjengelig at kundene må få betalt for å bruke den opp.

Men det som er uvanlig, er at strømkundene i Nederland lørdag fikk betalt 45 øre/kWh i én time, og får betalt over 30 øre/kWh i to timer søndag.

Så lave priser, så tidlig på året, har nederlenderne aldri før opplevd.

Prisen lørdag er faktisk ny europeisk bunnrekord, viser statistikk Europower har analysert tilbake til 2013.

Som Montel fortalte i fjor, er det mange kontrakter i Nederland der solstrømprodusentene får betalt et garantert beløp for å levere strøm. Dermed er det mange anlegg som fortsetter å levere strøm selv om spotprisen faller til godt under null. Dermed blir det vanskeligere å få balanse mellom produksjon og forbruk når prisene er lave.

Ved flere tilfeller i fjor var det ny auksjon i kraftmarkedet i Nederland, fordi det ikke var nok etterspørsel til å håndtere produksjonen.

Det er jo nettopp i disse situasjonene det helt unike i strømmarkedet blir veldig tydelig: Det være like stort forbruk som produksjon – hele tiden.

Når disse ikke matcher, kan markedet gå bananas.

Både lørdag og søndag er det Nederland som driver prisene ned. Også i Tyskland faller prisene til under null i de samme timene som i nabolandet, men der er prisene mye nærmere null. Laveste strømpris i Tyskland i helgen er minus 10 euro/MWh (drøyt 11 øre/kWh) i én time søndag.

I motsetning til Nederland settes det heller ikke rekord for årstiden i Tyskland. I februar 2020 falt prisen til minus 32 euro/MWh.

Marginale forskjeller i Norge søndag

I Norge går strømprisen fra å være tilnærmet lik lørdag (75 øre/kWh i døgnpris i alle prisområder), til å variere marginalt. Prisen faller 13–15 øre/kWh fra lørdag til søndag, slik at det blir marginale prisforskjeller mellom Bergen, som får høyest pris søndag, og Midt-Norge og Nord-Norge, som blir liggende 2 øre/kWh lavere i døgnpris.

Område Navn I dag I morgen Endring
NO1 Oslo 75 61 -18 %
NO2 Kristiansand 75 61 -18 %
NO3 Trondheim 75 60 -20 %
NO4 Tromsø 75 60 -21 %
NO5 Bergen 75 62 -18 %
Pris i øre/kWh, før nettleie og avgifter.

Søndag blir strømprisene så lave at ingen får strømstøtte noe sted. Prisen faller under 40 øre/kWh i hele landet utenom NO5 (Bergen) i noen timer natt til søndag.

Klokken 18 søndag er prisen lik i hele landet, med knapt 66 øre/kWh i spotpris. Det er også det høyeste prisnivået søndag.

Grafikken viser hvordan strømprisen utvikler seg i løpet av søndagen:

I landene rundt Norge er det Finland som ligger høyest i pris første del av søndagen. For tiden er det nye kjernekraftverket Olkiluoto 3 ute av drift i fem uker, på grunn av planlagt vedlikehold.

Senere på dagen er det Storbritannia som har de høyeste prisene. Pristoppen i området rundt Nordsjøen blir nådd av britene klokken 20 søndag kveld, med en spotpris på 1,11 kr/kWh.

Siden prisene i Storbritannia ligger høyere enn Sør-Norge søndag, er det fortsatt eksport til britene. For øvrig blir det i all hovedsak import fra de andre landene rundt Norge. Det betyr at produsentene kan spare på vannet søndag, og at de dermed forventer å få bedre betalt senere.

Sist uke var det 15 prosent mindre vann i de norske vannmagasinene enn det pleier å være i uke 9. Differansen mellom normalen og dagens situasjon er størst i Nord-Norge, der magasinene har 25 prosent mindre vann enn gjennomsnittet for de siste 20 årene.