Lørdag blir det stort tilbud av strøm i både Nederland og England. Det presser prisene til godt under null. I Nederland får sluttbruker gratis strøm i seks timer, noe som smitter til Tyskland og Danmark.

I Storbritannia blir det negative priser i hele ti timer lørdag. Dermed blir prisene på den britiske øya også lavere enn i Sør-Norge. Altså blir det import til Norge fra Storbritannia i morgen.

På det meste får strømkundene i Storbritannia betalt 10-11 øre/kWh i to timer midt på dagen lørdag, før nettleie og avgifter.

Britene har aldri før hatt så mange timer med negative priser på en dag i mars.

Strupet kapasiteten – produsentene taper millioner

Men siden Statnett ifølge Montel har strupet importkapasiteten fra Storbritannia i helgen, går britiske produsenter glipp av muligheten til å eksportert maksimalt med strøm til Norge.

Samlet importerer Norge 11,5 GWh fra Storbritannia lørdag. Hadde forbindelsen vært som den skulle, ville britene eksportert nesten 27 GWh hit.

Grafikken under viser hvordan britene ligger i sin helt egen prissone for store deler av lørdagen:

Strupingen koster britiske kraftprodusenter over 6 millioner kroner ifølge Europowers beregninger, ettersom prisen på North Sea Link er langt høyere enn det de får betalt i hjemmemarkedet lørdag.

Totalt importerer Norge lørdag drøyt 71 GWh. Det skulle vært enda mer, siden forbindelsen mot Sverige også er strupet.

Senior kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus kommenterer situasjonen slik overfor Europower:

– Statnetts viktigste oppgave er å sørge for at trygg forsyning av strøm. Det er selvfølgelig beklagelig at vi i enkelte situasjoner er nødt til å begrense kapasitet på forbindelser i nettet, men hensynet til forsyningssikkerheten kommer først. Vi har god dialog med National Grid om driften av NSL. Hensynet til forsyningssikkerhet i hvert lands strømnett kommer før ønsket om maksimal utnyttelse av kapasiteten på forbindelsen.

Laveste pris på halvannen måned

Strømprisen på Østlandet (NO1) og fra Sunnhordland til Buskerud (NO2) går ned med cirka 16 øre/kWh lørdag. Døgnprisen blir den laveste siden begynnelsen av februar.

Timeprisen faller til 12 øre/kWh, før nettleie og avgifter, klokken 11 lørdag formiddag.

Ellers i landet blir prisendringen liten fra fredag til lørdag. Med unntak av Vestlandet (NO5) som blir liggende litt innestengt og får de høyeste strømprisene i Nordvest-Europa, blir strømprisen ganske lik over hele landet.

Midt-Norge og Nord-Norge får laveste pris med 29 øre/kWh klokken 09.00 lørdag.

Hele landet må betale 68 øre/kWh klokken 19 lørdag kveld. Det blir dermed ingen strømstøtte lørdag.