Dette er en kommentar som står for artikkelforfatterens regning.

Sommeren 2021: Strømprisene begynner å stige. Fyllingsgraden i Norges største vannmagasiner, som ligger i prisområde NO2, er omtrent på normalen for årstiden. Så begynner produsentene for alvor å bruke vannet. I løpet av 16 uker produseres det 4 TWh mer strøm fra NO2, enn det som blir brukt. Produksjon minus forbruk er slik NVE definerer eksport.

På kort tid har fyllingsgraden gått fra å være nesten normal, til å bli nærmest rekordlav.