Det viser oversikten over strømprisene for søndag, som Nord Pool publiserte lørdag ettermiddag.

På søndag stiger strømprisene fra de ekstremt lave nivåene de siste dagene. I Sør-Norge blir prisen knapt 27 øre/kWh i Oslo og Bergen, og 30 øre/kWh i Kristiansand.

Strømprisen blir på sitt laveste i Sør-Norge i den første timen etter midnatt. Da ligger prisen før avgifter, nettleie og eventuell strømstøtte på 11 øre/kWh. Senere på dagen stiger prisene, og toppen blir nådd med 38 øre/kWh klokka 11.

I de tre første timene natt til søndag er prisområdet NO2 (sørlige Vestland, Rogaland, Agder, Telemark og gamle Vestfold) det dyreste i landet. Utover dagen er prisen tilnærmet lik i Sør-Norge og Midt-Norge, som har en døgnpris søndag på 26 øre/kWh.

I Nord-Norge blir døgnprisen på drøyt 17 øre/kWh.

Med søndagens priser kan vi også beregne en pris for inneværende uke (uke 45). For Oslo og Bergen har prisen denne uka vært på knapt 28 øre/kWh.

Det har ikke skjedd siden uke 53 i år 2020, altså nyttårsuka. Som mange husker var 2020 et ekstremår for strømprisene, med særdeles lave nivåer. Ser vi lenger bakover i tid, var det lavere ukepris bare én gang både i 2018 og 2019.

Ekstremt høye temperaturer

Det er usedvanlig mildt for årstiden, noe som reduserer forbruket. Fredag var for eksempel temperaturen i Oslo-området nesten 10 grader over normalen. I Bergen og Trondheim var temperaturen 7 grader over normalt, ifølge Yr. I tillegg har det vært mye vind flere dager denne uka, som gjør at det blir brukt mindre fossile brensler til å produsere strøm.

Europower fortalte fredag at risikoen for ekstrempriser kommende vinter nå er redusert. Likevel: Det er fortsatt ventet høye priser når kulda setter inn på et tidspunkt.

Langt høyere på kontinentet

Som tidligere denne uka er det store prisforskjeller mellom Norge og landene vi har forbindelser med på kontinentet. I tillegg går det som vanlig strøm fra Norge til Storbritannia.

Til sammen betyr det at vi eksporterer ca 137 GWh søndag til Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia.

Grafikken under viser hvordan strømmen flyter inn og ut av NO2, som er det viktigste området i Norge for produksjon av vannkraft.