Europowers sak om batterienes rolle i kraftmarkedet har fått mye oppmerksomhet. Beate Norheim, Asset manager i Captiva, setter i saken blant annet spørsmålstegn ved at RME ikke skiller mellom batterier og kraftproduksjon.