Utvalget foreslår å styrke strømstøtten og droppe nye utenlandsforbindelser. I tillegg vil utvalget at partiet ber regjeringen vurdere å redusere momsen på strøm.

Utvalget foreslår å styrke strømstøtten og droppe nye utenlandsforbindelser. I tillegg vil utvalget at partiet ber regjeringen vurdere å redusere momsen på strøm.

De sier nei til makspris på strøm og åpner for utbygging i vernede vassdrag samt flere vindanlegg på land. Det står fast på å elektrifisere sokkelen.

– Utvalget peker først og fremst på at reduksjon eller bortfall av moms på strøm kan få ned prisene. De som bor i områder hvor man betaler mye for strøm, betaler jo også veldig mye i moms, sier utvalgsleder Kari Nessa Nordtun.

Vil ha Europas laveste priser

– Arbeiderpartiets energipolitikk skal bidra til at Norge fortsatt har Europas laveste strømpriser, slår utvalget fast.

Det ble nedsatt av partiet i februar i fjor etter stor misnøye i befolkningen over stadig økende strømpriser.

Nå har de kommet med en 28 sider lang rapport med flere forslag til forbedringer i det norske kraftsystemet.

– Strømpriskrisen har nå vært langvarig. Fortsatt er strømregningene for høye. De som er mest utsatt, rammes hardest, og enkelte områder der det er mellomlandsforbindelser, har til tider hatt betydelig høyre priser enn andre. Det er behov for å forsterke dagens strømstøtteordning, skriver utvalget, som ledes av Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.

Flere grep

Utvalget vil blant annet:

  • Ha en gjennomgang av dagens strømstøtteordninger og forsterke disse slik at strømregningen til folk reduseres ytterligere.
  • Vurdere redusert moms på strømregningen.
  • Utrede tiltak med mål om å begrense urimelig negativ virkning av prissmitte fra Europa som følge av kraftutveksling.
  • Sikre at energisamarbeidet med EU er i tråd med Norges interesser.
  • Øke tilskuddet til Enova med én milliard kroner.

Tiltakene skal stemmes over på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

– Målet vårt er å få ned prisen på strømregningen

Utvalgsleder Nordtun er tydelig på at tematikken har stor betydning både for interne og eksterne. Hun mener utvalget nå har levert løsninger som er viktig for partiet og ikke minst landet.

– Målet vårt er å få ned prisen på strømregningen til folk, kutte utslipp og å skape jobber. Mange jobber vil forsvinne hvis vi ikke klarer å kutte utslipp, og derfor trenger vi mer energi, sier Nordtun.

Hun påpeker at utvalget er utålmodige og tydelig på at de vil løse situasjonen som opptar mange nordmenn, nemlig de høye strømutgiftene.

– Vi peker på at ordningen må gjennomgås for å få redusert strømregningen til folk. Et av tiltakene vi peker på for å redusere strømregningen ytterligere, er å redusere momsen midlertidig.

Vil ikke ha konkret makspris

Utvalget foreslår at det legges klare prinsipper til grunn for videre strømutveksling med utlandet. Blant annet vil de at det ikke skal bygges nye utenlandsforbindelser fra det norske fastlandet på kort eller mellomlang sikt.

I tillegg ber utvalget om at man vurderer å ikke legge nye kraftkabler i Skagerrak når dagens linjer til Danmark snart er for gamle.

– En eventuell reinvestering må sees i sammenheng med utbygging av havvind og hybrid-nett, skriver utvalget.

– Vi falt ned på å ikke gå for konkret makspris fordi vi er redd det kan få negative effekter for konkurransen i markedet, investeringer i ny produksjon og nett og for strømsparing, sier Nordtun.

Utvalget vil også ha en storopprydding i strømselskapene.

– Det er liten tvil om at mange har blitt lurt inn i for dårlige avtaler i et uoversiktlig marked. Her må det ryddes, sier utvalgslederen.