Sist uke skrev E24 at mange strømkunder har fått ny 14-dagersfrist til å angre på strømavtalen de har inngått de siste 12 månedene. Dette skjer fordi strømselskapet enten gjorde feil da de opplyste om angreretten da avtalen ble inngått, eller at de ikke opplyste om angrerett i det hele tatt.

Konsekvensen av å ikke opplyse om angreretten på riktig måte, er stor.

Kunder dette gjelder, kan nemlig trekke seg fra strømavtalen innen den nye angrefristen og få tilbakebetalt alt de har betalt til strømselskapet for avtalen.

Dette gjelder bare avtaler med angrerett, som da gjelder fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler. Angreretten gjelder kun for forbrukere.

100.000 kunder kan være omfattet av denne feilen.

Bransjen ble advart

25. november orienterte Forbrukertilsynet alle kraftleverandører i Norge om kravene i angrerettloven.

Også i april sendte tilsynet et brev om angrerett, da om strømavtaler med fastpris.

I det nyeste brevet advarer Forbrukertilsynet bransjen tydelig:

«I tillegg til å bryte sentrale forbrukervernsbestemmelser i angrerettloven med de konsekvensene det innebærer for eventuell sanksjonsbruk fra Forbrukertilsynets side, kan dette også få potensielt andre store konsekvenser for kraftselskapene.»

Hva er disse «andre store konsekvensene» det er snakk om?

Forbrukernes betalingsplikt faller bort

Dersom forbrukerne ikke får korrekt informasjon om 14 dagers angrerett før en avtale inngås, utvides angreretten med 12 måneder. Forbrukerne kan da benytte angreretten i inntil 12 måneder og 14 dager.

Strømselskapet kan begrense den lange angrefristen ved å sende korrekt informasjon til kunden. Da gjelder angreretten de neste 14 dagene. Det er denne situasjonen som nå har oppstått.

Paragraf 8 i angrerettloven stiller ikke bare krav til opplysningene som skal gis, men også til måten opplysningene skal gis på. Opplysningene skal gis på en klar og forståelig måte før avtalen blir inngått.

Jussprofessor ved Universitetet i Bergen, Johan Giertsen, viser til paragraf 26 i angrerettloven:

«Forbrukernes betalingsplikt faller bort når den næringsdrivende ikke har gitt opplysninger i samsvar med paragraf 8 første ledd bokstav h og j.»

Henvisningen til paragraf 8 peker på at tjenesteyteren – kraftleverandørene – ikke har informert korrekt om angreretten før avtalen ble inngått.

At forbrukerens betalingsplikt faller bort hvis leverandøren ikke opplyser om angreretten, stammer fra EUs direktiv om forbrukerrettigheter, som omfattes av EØS-avtalen.

– EU-domstolen håndhever forbrukervernet strengt. Det er nødvendig for å disiplinere de næringsdrivende, slik at forbrukerne i EU/EØS får rettighetene de har krav på, sier Giertsen.

1 milliard kan stå på spill

Det er usikkert hvor stor økonomisk risiko strømselskapene nå er utsatt for. Europower har gjort en beregning basert på at det ifølge E24 er rundt 100.000 kunder som nå skal ha fått nytt varsel om angreretten. Disse kan ha rett på å få pengene tilbake.

Strømselskapene kan skylde kundene opp mot 1 milliard kroner.

Forutsetningene for regnestykket er forbruk som en privatkunde hos Fjordkraft i år, og at kundene har tegnet avtaler gjennom året.

Hvis de 100.000 kundene alle har sittet i avtalene nesten ett år, er risikoen til strømselskapene på opp mot 1,8 milliarder kroner, ifølge Europowers regnestykke.

Beregningen kompliseres av strømstøtten.

Må betale tilbake om kunden angrer

Etter 12 måneder og 14 dager faller angreretten uansett bort. Men sitter du i en strømavtale inngått for mindre enn 12 måneder siden, og strømselskapet ikke har opplyst om angreretten på riktig måte, kan du altså angre og få alle pengene tilbake.

Når kunden bruker angreretten, er paragraf 24 i angrerettloven tydelig:

«Den næringsdrivende skal tilbakeføre alle betalinger som er mottatt fra forbrukeren.»

Hva betyr dette for forbrukerne?

– Forbrukere som trer ut av avtalen mens angrefristen løper, kan kreve pengene tilbake for strømmen som er brukt i perioden, skriver seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet i en e-post til Europower.

– Betyr dette at, dersom angrefristen har løpt i 11 måneder, og kunden da tar i bruk angreretten; må strømselskapet da betale tilbake pengene de har fått fra kunden de siste 11 månedene?

– Ja, svarer Iversen.

Direktør i Forbrukertilsynet, Trond Rønningen, bekrefter at kunden har rett til å gå fra avtalen så lenge angreretten gjelder. Strømkunder som vil gjøre angreretten gjeldende, må kontakte strømselskapet, forklarer han.

Selskapet plikter å betale direkte

Dersom kunden angrer, skal strømselskapet betale tilbake pengene innen 14 dager etter at den næringsdrivende har mottatt angremeldingen.

Angrerettloven legger alt ansvar for utbetalingen på strømselskapet, påpeker Giertsen.

– Kravet om tilbakebetaling oppstår hvis kraftleverandøren ikke har informert om angreretten og forbrukeren angrer. Leverandøren må da betale tilbake.

Det er viktig at forbrukermyndighetene fører tilsyn med at denne tilbakebetalingen faktisk skjer, understreker Giertsen.

– Dette er et forbrukervern på et helt annet nivå enn det vi er vant til i tradisjonell norsk lovgivning, og er et eksempel på at EØS-avtalen har styrket forbrukernes rettsstilling, sier jus-professoren.

Elklagenemnda konkluderte i 2020 at det ikke er nok bare å sende ut en lenke til angrerettskjema. Skjemaet må sendes direkte til forbrukeren. Det ble konklusjonen i en klagesak mot et strømsalgselskap.

Siden strømselskapet i den aktuelle klagesaken ikke opplyste kunden på riktig måte, hadde heller ikke kunden plikt til å betale for strømmen som allerede var levert, slo nemnda fast.

Angrefrist på lille julaften

Forbrukertilsynet skriver i orienteringen til bransjen at det er mange strømselskaper som bryter loven.

Dermed kan det også være mange selskaper som nå har økonomisk risiko ved at kunder har rett på å få tilbakebetalt alt de har betalt inn.

Flere store strømselskaper skal nylig ha sendt ut meldinger til kunder om angrefristen. I disse sakene løper angrefristen på fra kunden har mottatt en slik melding.

For kunder hos Fjordkraft begynte den nye toukersfristen for de aktuelle kundene å løpe fredag 9. desember, ifølge E24. Europower har kontaktet Fjordkraft, men har foreløpig ikke fått svar.

De som fikk melding om en slik angrefrist 9. desember, har da mulighet til å benytte angreretten innen fredag 23. desember.