Onsdag stiger spotprisen i Oslo (NO1) og Bergen (NO5), mens spotprisen i Kristiansand (NO2) synker noe.

I de nordlige prisområdene gjør døgnprisen et lite hopp. Likevel er dette de eneste norske prisområdene som får minuspriser i morgen.

Prisområde Tirsdag Onsdag Endring (%)
Oslo (NO1) 1 4 300
Kristiansand (NO2) 94 91 -3
Trondheim (NO3) 9 16 78
Tromsø (NO4) 9 15 67
Bergen (NO5) 1 4 300

Tall i øre/kWh. Hentet fra Nord Pool.

Mellom klokken 00:00 til 03:00 får prisområdene Trondheim (NO3) og Tromsø (NO4) minuspriser. Dette skjer som følge av mye kjernekraft- og vindkraftproduksjon i Finland som smitter over til både deler av Sverige og de nordligste områdene i Norge.

Selv om Oslo (NO1) og Bergen (NO5) unngår minuspriser, ender de opp med den billigste døgnprisen i hele Europa. De får også nullpriser i morgen mellom klokken 02:00-04:00.

Prisområdet Kristiansand (NO2) ender på sin side opp med å få seks timer hvor spotprisen passerer 1 krone/kWh.

– Må få slanket overskuddet i NO1 og NO5

Analytiker i Volt Power Analytics, Olav Botnen, sier at vi nå er forbi det verste punktet.

– Man forventer ikke at det skal bli verre nå, med mindre man får en nedbørskule, sier han.

– Hva skal til for at denne situasjonen med prisforskjellene i Sør-Norge skal gå over?

– Det er veldig enkelt; du må på en eller annen måte få slanket vannoverskuddet i NO1 og NO5. Det er så enkelt som det, men det tar litt tid fordi det er snakk om mye vann, sier Botnen.

Produsentene i Oslo og Bergen vil forsøke å bli kvitt en del vann, for å forberede seg på en eventuell høstflom som kan komme.

– Begge disse områdene har et behov for å slanke sin magasinsituasjon. Derfor må de produsere mye, sier Botnen.

– Når kan vi forvente at denne situasjonen går over?

– Det er jo veldig væravhengig. Hvis jeg skal gjette, vil jeg si slutten av oktober. Men det avhenger av når forbruket kommer opp, om det tørker opp og at vi ikke får mye nedbør.

– Neppe noen prisnedgang i NO2

Når det gjelder Kristiansand-området (NO2), sier Botnen at produsentene ikke får gjort så mye med de store prisforskjellene.

– Produsentene i NO2 har god kontroll på vannet sitt. Langtidsmagasinene er på langt nær fulle. Dette er magasiner som har veldig god plass, så produsentene er litt fastlåst der man er, sier han.

Han regner også med at prisene i Tyskland og på kontinentet vil stige når forbruket stiger til vinteren. Det vil påvirke prisene i Kristiansand (NO2).

– Det blir neppe noen prisnedgang i NO2. Det blir nok heller litt oppgang i takt med forventet prisoppgang på Kontinentet når vinteren kommer, sier Botnen.