En rask oppvarming i stratosfæren, direkte over Nordpolen, kan potensielt gi uvanlig lave temperaturer resten av vinteren.

Fenomenet kalles «en plutselig stratosfærisk oppvarming», eller «sudden stratospheric warming» (SSW), som er en forstyrrelse eller full stans av sirkulasjonen i polarvirvelen.

Polarvirvelen, som på fagspråket gjerne omtales som «polar wortex», er sterkt korrelert med det skandinaviske været vi har vinterstid. Forstyrrelser i polarvirvelen vil kunne etablere et dominerende høytrykk over Skandinavia, som kan gi veldig lave temperaturer, lite vind og lite nedbør.