Statkraft surfer på den grønne bølgen, og opplever sterk vekst i etterspørselen etter dokumentert fornybar energi.

– Ja, vi opplever at stadig flere etterspør dokumentert fornybar energi. Daimler-avtalen som vi nettopp fikk, er et godt eksempel på det, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft til Europower Energi.

Daimler vil bli produsent av elektriske biler basert på 100 prosent fornybar energi.

– Fornybar forplantning i leverandørkjeden

– Så stiller de i neste omgang krav til sine leverandører. Skal du levere komponenter til en Mercedes-elbil så må du kjøpe fornybar strøm for å få laget den. Slik forplanter det seg i store leverandørkjeder, sier Rynning-Tønnesen.

Statkraft får stadig flere henvendelser fra ulike bedrifter som vil ha fornybar energi.

– IT-giganter som Apple, Google og Facebook vil bare ha fornybar strøm til sine anlegg. De kjører sine egne selskapstrategier uavhengig av hva amerikanske myndigheter mener, sier han.

Også en rekke store industrikonsern i Europa som IKEA og Daimler er på hugget.

– I tillegg er det mange enkeltselskaper som henvender seg til oss og vil ha fornybar strøm, sier Statkraft-sjefen som også trekker fram en fersk avtale med Naturstrom som selger fornybar strøm til enkeltpersoner og småbedrifter.

Må kjøpe fornybarsertifikater

Han påpeker at fornybarsertifikater er sentralt i dette bildet.

– EU har laget et system som gjør at man må kjøpe sertifikater for å dokumentere at man har fornybar energi. Det må man forholde seg til, sier han.

Han forsikrer at Statkraft passer nøye på at selskapet har fysiske leveranser fra fornybare kilder og sertifikater som stemmer med dette.

– Tilleggsinntekt for Norge

Rynning-Tønnesen mener dette er godt nytt for Norge, som kan få en tilleggsinntekt av å selge fornybar energi som eget produkt. Han peker på at Norge er det enkeltlandet som produserer mest fornybar strøm - og som utgjør 22 prosent av det sertifiserbare fornybarmarkedet i Europa.

– Dette er en markedsdrevet tilleggsverdi som ikke koster skattebetalerne noe.