NVEs ukentlige kraftsituasjonsrapport viser at det forrige uke var rekordhøy nettoeksport fra sørlige Norge.

Nettoeksporten forrige uke lå på 795 GWh. Den forrige rekorden fikk vi i uke fire i år, og den var på 693 GWh.