Det viser prisene for morgendagen fra Nord Pool.

Derned går strømprisen enda lavere enn de gjorde klokken 14 i dag, da prisene nådde 6 øre/kWh.

Prisene klokken 14 søndag er faktisk den laveste timeprisen siden 12. november i fjor, altså ganske nøyaktig seks måneder siden. Dette gjelder for alle prisområdene, i sør som i nord.

I timen før og etter blir det også svært lav pris, drøyt 2 øre/kWh. Dermed blir det nærmest gratis strøm i perioden fra 13 til 16 søndag.

Årets laveste døgnpris i nord

Døgnprisen i Sør-Norge er den nest laveste hittil i år, bare slått av prisene 10. april.

Men i NO3 og NO4 må vi tilbake til 12. november for å finne en lavere døgnpris. Søndagsprisen på 9,9 øre/kWh er altså den laveste strømbrukerne i Trøndelag og Nord-Norge har hatt hittil i år.

Sammen med de stigende temperaturene, reduseres forbruket av strøm utover våren. Tilsiget av vann fra snøsmeltingen øker også inn mot sommeren. Da vil den uregulerbare kraftproduksjonen i Norge (elvekraftverk og lite regulerbare vannmagasiner) sørge for at det i perioder produseres mer strøm enn vi klarer å bruke.

Prisene søndag blir en god del høyere i Sør-Norge enn i Sverige, men klart lavere enn i Europa ellers. I hovedsak blir det derfor eksport, men stor import fra Sverige gjør at det netto bare blir 42 GWh i eksport søndag.