Full fart i vannkraftproduksjonen gjør at de norske strømprodusentene kan eksportere maksimalt gjennom utenlandskablene lørdag, i tillegg til å dekke den innenlandske etterspørselen.

Lørdag vil det bli eksportert drøyt 100 GWh strøm ut av Norge, viser de foreløpige tallene fra Nord Pool. Dersom prognosene blir realitet, vil det være den høyeste daglige strømeksporten ut av Norge så langt i år. Ikke siden 3. desember i fjor har vi hatt en helgedag med så stor eksport.

Det vil eksporteres til alle land rundt oss; Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England. Flyten vil stort sett gå på full kapasitet ut av landet.

Prisområde Lørdag Fredag Endring
Oslo (NO1) 150,2 162,5 -8 %
Kristiansand (NO2) 150,2 162,5 -8 %
Bergen (NO5 150,2 162,2 -7 %
Trondheim (NO3) 77,9 90,3 -14 %
Tromsø (NO4) 50,6 56,3 -10 %

Strømpriser i øre/kWh notert på strømbørsen Nord Pool, eksklusive moms, skatter, nettleie og eventuell strømstøtte.

Også i dag, fredag, kan det bli over 100 GWh eksport.

Forrige lørdag var bildet stikk motsatt. Da importerte Norge 101 GWh strøm fra kontinentet. Så langt i januar er det netto import av strøm.

Sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt påpekte overfor Europower onsdag at det er nå kraftselskapene bør produsere for fullt. Med høye priser og stor etterspørsel kan mye av vannet som ligger i magasinene bli til verdifull strøm. Det vannet som ikke produseres nå, vil ha en lavere verdi senere, siden prisene er ventet å falle frem mot sommeren.

Det maksimale som er mulig å eksportere gjennom et helt døgn, er i morgen drøyt 180 GWh, ifølge Europowers beregninger.

Danmark og Tyskland setter prisen i Sør-Norge

Markedsprisene er påvirket av produksjonsvilligheten og prisingen fra strømprodusentene. De melder inn til strømbørsen Nord Pool hvor mye strøm de ønsker å produsere, og hvilken pris de forlanger for denne strømmen.

I perioder der norske produsenter ønsker å spare på vannet, skrur de opp prisene de krever for å produsere, og sørger for at rimeligere kraft blir importert fra utlandet. Nå ser vi at produksjonsviljen er stor, og derfor sørger de norske produsentene for å underby de utenlandske prisene, for å kunne produsere mest mulig.

Siden prisene i Norge er lavere enn i utlandet, flyter strømmen ut av Norge og til områdene med høyere pris. For produsentene gjelder det å legge seg så nært de utenlandske prisene som mulig, for å maksimere verdien på vannet. Differansen mellom prisen i Norge og prisen i utlandet er det nemlig systemoperatørene som får.

Ved å trykke på forklaringsteksten øverst i grafen, kan du sortere inn og ut de ulike prisene. Om du kun ser på Sør-Norge, Danmark og Tyskland, vil du se at prisene følger hverandre veldig tett.

Ved at den norske prisen legger seg rett i underkant av den nederlandske, blir det full eksport fra Norge til Nederland. Det vil ikke ha noe å si hvor stor prisforskjellen er, bare at den norske prisen er lavere enn den nederlandske.

Strømmen går i retning høyeste pris

Flyten på kabelen er binær – strømmen går i retning av høyeste pris, uansett hvor stor prisforskjellen er.

Det finnes unntak: Gjennom en markedstilpasning som kalles «sumrestriksjon» kan det flyte strøm fra et dyrt område via et billig transittområde og deretter videre til et tredje område som har den høyeste prisen av de tre. Det ser vi både i den planlagte flyten av strøm i morgen. I timer der den svenske prisen faller under den sørnorske prisen, så snur likevel ikke flyten fra eksport til import. Flyten fortsetter fra Norge til Sverige på grunn av tekniske årsaker i strømnettet som dermed øker eksporten fra Sverige mot Danmark.

Dette kan tolkes som en syntetisk kabelforbindelse mellom prisområdet Oslo (NO1) og Danmark (DK1).

Grafikken under viser hvordan import tidlig i januar har snudd til eksport denne uken.