Forrige uke var preget av mye strømeksport fra Sør-Norge. Høye priser og god vilje til å produsere i forrige uke, er denne uken erstattet med laver priser og redusert strømproduksjon.

Strømprisen faller videre nedover til i morgen i Sør- og Nord-Norge, mens prisen stiger en god del i Midt-Norge til i morgen.

Fallende priser på kontinentet er med å trekke prisene ned i Sør, og stigende priser i Sverige er med å trekke prisene opp i Midt-Norge.

Prisområde Onsdag Tirsdag Endring
Oslo (NO1) 103,8 105,1 -1 %
Kristiansand (NO2) 103,8 105,1 -1 %
Bergen (NO5 103,8 105,1 -1 %
Trondheim (NO3) 100,3 71,4 40 %
Tromsø (NO4) 48,4 52,6 -8 %

Strømpriser i øre/kWh notert på Nord Pool. Eksklusive moms, skatter, nettleie og strømstøtte.

Det er ventet mer enn dobbelt så mye vindkraftproduksjon enn normalt i Tyskland til i morgen, viser tall fra analyseselskapet Energy Quantified. Det presser de tyske strømprisene nedover til i morgen, onsdag. Det er mange timer i morgen hvor prisen havner under 1 kr/kWh i Tyskland, og det smitter over til både danske, svenske og norske strømpriser.

Netto eksport i nord – netto import i sør

Med god kontroll på strømproduksjonen, blir de midtnorske prisene identiske med prisene i Nord-Sverige til i morgen. Det gir eksport av strøm de fleste timer i morgen.

I Nord-Norge er prisene en del lavere, men det sørger også for at det eksporteres hver eneste time mot både Sverige og Midt-Norge i morgen.

I Sør-Norge er ikke viljen like sterk til å opprettholde produksjonen av strøm. Så fort prisen faller ned mot 1 kr/kWh, struper produsentene vannkraftproduksjonen. Det fører til at det ikke lenger er netto eksport av strøm, men netto import.

Vannverdi = langsiktig prisforventning

Utifra den enkelte produsents prisforventning for fremtiden, vurderer de når det vil være mest lønnsomt å bruke vannet i magasinene til å produsere strøm. Vannet i magasinet kan kun produsere strøm én gang, og da gjelder det å velge riktig tidspunkt som maksimerer verdien av vannet.

Ut fra denne kalkulasjonen, kan de sette det som kalles for vannverdi.

Vannverdien skal gi produsenten en rettesnor på hvilke priser og volumer de skal by inn i spot-auksjonen på Nord Pool. Dersom spotprisen blir lavere enn vannverdien, er det et tegn på at produsenten bør bremse bruken av vann, og heller spare vannet til senere.

Forrige uke kunne vi se at de fleste produsenter i Sør-Norge var godt fornøyd med prisene, og det ble eksportert nesten så mye som systemet tillater.

Denne uken har strømprisen tydelig falt under vannverdien. Det fører til at produsentene struper vannet og produksjonen, for å spare vannet til senere denne uken, eller senere i februar.

I grafen under kan du se at import snur til eksport på morgenen kl. 08, når prisen i Sør-Norge stiger over 105 øre/kWh.

Det motsatte skjer på ettermiddagen kl. 22. Da faller prisen under 105 øre/kWh, og eksporten snur til import.