Tyske EEX (European Energy Exchange AG) kommer til Norge - så snart oppkjøpet av krafthandelsvirksomheten til Nasdaq i Europa er godkjent av EU. Overgangen til EEX innebærer at European Commodity Clearing (ECC) vil stå for avregning av kontrakter - en jobb som i dag gjøres av Nasdaq Clearing.