I Motvind Norge, organisasjonen som kjemper mot vindkraft i Norge, er Gaute Grøtta Grav ansatt som leder for informasjon og kommunikasjon.

– Vindkraft er jo et ekstremt betent tema der du skal jobbe med kommunikasjon. Hva blir de største utfordringene fremover, tenker du?

– Den største og viktigste utfordringen er selvsagt å få stoppet vindkraftverk som allerede er godkjent og planlagt igangssatt, samt få stanset planlagte prosjekter som popper opp på kartet, skriver han i en e-post til Europower.

Og legger til;

– Det ironiske er at jeg opplever at folk flest er sterkt mot vindkraft, så det er en kraftig dissonans mellom politikerne som bestemmer og de som har valgt dem når det kommer til vindindustrien. Valget i 2025 blir veldig viktig, og noe vi jobber målrettet mot, sier Grav.

Han forteller at det også er et mål at Motvind Norges kommunikasjon skal bli bedre.

– En annen viktig oppgave for meg blir å gjøre kommunikasjonen vår enklere og tydeligere, slik at den treffer bredere. Med min erfaring fra TV-verden er det naturlig at det blir mer levende bilder og podkast med oss som avsender, i tillegg til at vi skal bli enda mer synlig i debatter fremover. Vi jobber allerede godt både politisk og juridisk, og det skal vi selvsagt fortsette med.

– Ikke enig i premisset om at det er for lite kraft

– Hvordan tenker du at Norge skal få nok kraft til det landet trenger, om man ikke skal ha vindkraft?

– Motvind Norge er ikke enig premisset om at det er for lite kraft i Norge. Det handler mye om hvordan man prioriterer å bruke kraften vi produserer og energieffektivisering, begynner han.

Han trekker frem at Motvind Norge har utarbeidet 22 råd i denne forbindelse.

– Motvind Norge har utarbeidet 22 tilrådninger som sikter mot at Norge skal ta vare på vår verdifulle natur, sikre det biologiske mangfoldet i tråd med alle FNs mål om bærekraft, unngå unødvendige belastninger på befolkningens helse og livskvalitet og også hensynta den samiske reindrifta. Det skal sikres tilstrekkelig kraft til utfasing av fossil energi, samt til ny industri. Samtidig skal det føres en energipolitikk som tar utgangspunkt i naturens bæreevne og mangfold. Det skal sikres tilstrekkelig kraft til utfasing av fossil energi, samt til ny industri. Samtidig skal det føres en energipolitikk som tar utgangspunkt i naturens bæreevne og mangfold.

Til Europower understreker han at motstand mot vindkraft er en tematikk han har vært opptatt av i lang tid.

– Ja, absolutt. Så lenge jeg frontet TV-programmer for TV 2 var det vanskelig å ha tydelige politiske meninger utad, men jeg har opplevd vindkraft på kroppen nært eiendommer familien har, og sett på nært hold hvor ødeleggende denne industrien er for både natur og lokalsamfunn. Det provoserer meg også kraftig at det er greit å kalle slik inngrep «grønne» og «rimelig strøm», når det mest verdifulle av alt - naturen vår - blir ødelagt som direkte konsekvens, sier han.

– Betyr dette at politikken blir lagt på hylla?

– Motvind Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Det er veldig bra at vindkraft er en sak det er enkelt å enes om, nesten uansett partitilhørighet. Vi har aktive medlemmer fra alle de største partiene i Norge, og det er veldig bra. Personlig er jeg valgt inn i kommunestyret i Rauma Kommune, og ser på det som et viktig verv i hjemkommunen. Jeg har ingen verv på fylkes- eller nasjonal nivå i dette partiet, og det kommer jeg heller ikke til å ta på meg så lenge jeg er i Motvind Norge. Når det er sagt; den politiske erfaringen min kommer veldig godt med i denne jobben, så jeg ser på det som et stort pluss, svarer han.

Ansettelsen er del av organisasjonens ønske om å bli mer synlig.

– Målet er å bli større, mer synlig og få enda mer innflytelse i tiden fremover, sier styreleder John Fiskvik i en pressemelding.

Det er rundt 18.000 medlemmer i Motvind Norge.

Grav starter i den nye jobben 1. desember.