Navn: Hadia Tajik
Stilling: Stortingsrepresentant
Arbeidsgiver: Stortinget / Arbeiderpartiet

– Nylig har du signalisert at du skal ta opp med Jonas Gahr Støre de kuttene Lyse har signalisert etter skattepakken for kraftbransjen. Er du bekymret på vegne av kraftbransjen i Rogaland?
– Jeg tar tilbakemeldingene til kraftbransjen om effekten dette kan på fornybarinvesteringer på alvor. Når det kommer en ny innretning på vannkraftskatten, som ikke tidligere har vært på høring, og som heller ikke er det nå, mener jeg det er viktig å være åpen for innspill utenfra. Å sikre tilgang til nok fornybar kraft og nett i årene fremover, er avgjørende både for teknologiutvikling, arbeidsplasser og å klare å kutte nok klimautslipp.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden? Vil energimiksen være annerledes enn i dag?
– Energimiksen må være annerledes enn i dag, ellers ødelegger vi jorda for de neste generasjonene. Vi trenger mer fornybar kraft. Utfordringen er at mye av den er uregulerbar. Vi må prioriterer teknologiske løsninger som kan gjøre noe av den lettere å regulere. Norge er i en unik posisjon ved at vi har stort omfang av fornybar kraft som også lar seg regulere.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– At det er en riktig ambisjon, men at det blir like viktig å ta ned forbruket av kraft for at dette skal kunne lykkes. Vi har vært godt vant, og sløser for mye med det vi har. I tillegg er det behov for å se elektrifiseringsambisjonene på ulike områder mer i sammenheng. Tilgangen til kraft og hvordan den brukes er svært politiske spørsmål, som kan reguleres gjennom politiske vedtak. Hvis vi vil beskytte troverdigheten til rammevilkårene for landindustrien bedre, må vi være tydeligere på at elektrifiseringen av sokkelen i stor grad vil måtte skje gjennom investeringer på sokkelen, blant annet havvind som denne regjeringen har store ambisjoner for.

– Tror du vi får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Jeg tror vi står overfor noen tøffe år, før det stabiliserer seg igjen. Men jeg håper det tar kortere tid.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Som alle andre, antar jeg.

– Hva slags strømavtale har du?
– Jeg har det som heter «Standard variabel kraftprisavtale».

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Jeg er for, og mener det er en del av løsningen på behovet for kraft i årene fremover. Samtidig mener jeg det er viktig at lokalsamfunnene har en hånd på rattet i utviklingen av dette, og mener det er riktig at de skal sitte igjen med en større andel av verdiskapingen, når det også er de som har ulempene.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Vi bor i et borettslag. Det får bli en styreavgjørelse.

– Tror du vi noen gang kommer til å se kjernekraft i Norge?
– Nei, det er for mange krevende sider knyttet til sikkerhet og oppbevaring av avfall. Og uansett er det kortere vei fram for oss å bygge ut havvind, co2-fangst og –lagring, hydrogen eller batterier, der har vi forutsetningene til å utmerke oss.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Det er en dårlig idé å forsøke å fase ut olje og gass, før vi har faset inn mer fornybar kraft. Det bør den europeiske energikrisen også ha lært oss.

– Hvordan skal energibransjen klare å speile befolkningen bedre? Altså med tanke på kjønn, etnisitet, alder og så videre.
– Ved å ta seg sammen. Det er fryktelig umoderne å ikke klare gjenspeile tiden man lever i, gjennom representasjon på arbeidsplassen.

– Hva ville du gjort hvis du fikk være olje- og energiminister for en dag?
– Startet arbeidet med å lage en nasjonal plan for utbygging av og tilgang til kraft. Det er nødvendig for å sikre mulighetene for nye, grønne industrietableringer fremover, som kan skape arbeidsplasser og kutte klimautslipp.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om energi?
– Snakk med de ulike aktørene. Ikke være en passiv mottaker av informasjon – spør, grav og skaff deg oversikt.