I 2020 ble 1,5 Advokatfirma stiftet for å jobbe med saker innenfor fornybar energi og klima, og har vært et profilert selskap i energibransjen.

Men 12. mars i år var det slutt – da ble advokatvirksomheten avsluttet.