Hos Salten Kraftsamband (SKS) gjør man noen organisatoriske endringer. Nå er avdelingen Samfunn og Bærekraft opprettet. Denne avdelingen skal ha ansvar for kommunikasjon, medie-, samfunns og myndighetskontakt, spons og bærekraftarbeid.