I 478 selskaper som helt eller delvis opptrer innen fornybar energi, er det 58 selskaper som har kvinnelige styreledere. Det viser en gjennomgang Europower har gjort av styrelederne i selskapene, via tjenesten Forvalt.

Dermed ledes 12,1 prosent av selskapsstyrene i bransjen av en kvinne. Kvinneandelen i denne rollen er altså like lav som for administrerende direktør.

Bransjens suverent største selskap, Statkraft, er blant de 58 selskapene der en kvinne er styreleder. Tidligere olje- og energiminister Torhild Widvey innehar den rollen.