For ett år siden kunne Therese Åsheim fortelle om sin karriere og jobb i Heimdall Power i artikkelserien «Ung i bransjen» her på Europower. På visittkortet sto det Account Manager - eller kundeansvarlig. Nå har Åsheim fått ny tittel – «Customer Success Manager». I den nyopprettede stillingen får Åsheim hovedansvaret for å etablere dette som et nytt forretningsområde i selskapet.

– Nå som Heimdall Power vokser med nye kunder på flere kontinenter, er det viktig for oss at vi har en profesjonell måte å følge opp vår kunder. Spesielt når vi nå får flere store kontrakter og prosjekter slik som den vi nylig publiserte med Elvia. Dette blir viktig for å sikre at våre kunder får mest mulig nytte av løsningen og teknologien vår, skriver Åsheim i en e-post til Europower.

Skal jobbe med eksisterende - ikke nye - kunder

Åsheim beskriver at jobben hennes i Heimdall Power frem til nå - og også i den nye jobben - er å jobbe tett på kundene med et spesielt fokus på Norge.

– Jobben min har handlet i stor grad om å hjelpe nettselskapene ta i bruk løsningen vår for å få verdi og integrere den nye innsikten inn i eksisterende arbeidsprosesser. Jeg har også jobbet med å hente inn erfaringer, tilbakemeldinger og suksesshistorier fra kundene våre for å videreutvikle produktet vårt til å møte de behovene nettselskapene har. Dette vil jeg fortsette med. Største forskjellen fra min forrige rolle er at jeg nå kun vil jobbe med eksisterende kunder og ikke nye salg, forteller hun.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Hun har tro på at hennes kompetanse og kunnskap skal kunne bidra til en fortsatt vekst for selskapet.

– Jeg vil jobbe tett med kundene våre sikre at de lykkes med det de ønsker å oppnå ved å ta i bruk vår løsning. Jeg vil hjelpe de med å integrere teknologien inn i sine etablerte arbeidsprosesser, men også med å etablere ny metodikk. Innsikt i dynamisk kapasitet kan gi stor verdi og bidra til bedre utnyttelse av eksisterende nett og mer effektiv drift, men dette vil føre til nye måter og drifte nettet på og drive med nettplanlegging. Får vi til dette vil innsikt i den dynamiske kapasiteten kunne øke tilgjengelig kapasitet i nettet betydelig. Etablering av ny metodikk kan være krevende for nettselskap, der oppfølging av eksisterende arbeidsoppgaver ikke kan nedprioriteres. Min hovedoppgave fremover vil bli å bruke min erfaring til å hjelpe kundene våre med det.

– Hva tenker du blir utfordringene i tiden som kommer?

– Det er ikke noe tvil lenger om at Dynamic Line Rating (DLR), sensorer og avansert software vil være en del av nettselskapenes drift, men utfordringen ligger nok nettopp i det å klare å raskt nok etablere nye måter å drifte nettet på dynamisk, og ta den nye dataen og innsikten inn i eksisterende arbeidsoppgaver for bedre beslutningsgrunnlag. Det er nettopp samarbeid som det vi nå har med Elvia som gjør at vi kan få dette til. Så jeg ser virkelig frem til å jobbe med det fremover, avslutter hun.