I Fornybar Norge rykker Tuva Kvåle opp fra en stilling som kompetanserådgiver kraftmarked som hun har hatt i to år, til næringspolitisk rådgiver for fornybar energiproduksjon.

– Jeg har vært ansatt i Fornybar Norge i snart to år i avdelingen «Fornybarakademiet», der jeg har hatt det faglige ansvaret for kompetanseporteføljen vår på kraftmarked.