Kraftanalytiker i Volue Olav Botnen har de siste årene stadig blitt mer kjent for sine kraftanalyser for Norges befolkning. Nå har han slått seg sammen med Katinka Bogaard og Borge Bogaard. Sammen har de dannet selskapet Volt Power Analytics.

Selskapet skal offisielt lanseres denne våren, og Botnen blir med på laget fra 1. mai, ifølge pressemeldingen.

Katinka Bogaard er blant hans fremtidige kolleger, og er managing partner i selskapet.

– Vi ser et stort behov de neste årene med tanke på det grønne skiftet. Det er veldig mye penger som skal investeres i fornybar energi. Det kommer jo til å bli den største endringen i kraftbransjen noensinne, sier Katinka Bogaard til Europower.

Derfor ønsker de å lage et selskap som skal bidra til å hjelpe de som ønsker å investere i fornybar energi.

– Vi vil at kundene våre skal ha best mulig innsikt i markedet fremover.

– Kommer selskapet til å skille seg ut fra de andre kraftanalyse-selskapene?

– Vi ønsker å være en mer analysedrevet konsulentvirksomhet, og ha tettere dialog med kundene enn det mange andre tilbyr. Med det mener vi at vi ikke skal ha standardiserte produkter i så stor grad, men vil heller se på behovene til kundene, sier Bogaard.

– Vi har et veldig sterkt team

Bogaard understreker at de har et veldig sterkt team i det nye selskapet. Da drar hun særlig frem Botnen som eksempel.

– Vi har med oss Olav Botnen som er en av de beste ekspertene i Europa. Han har en enormt stor kompetanse og lang fartstid i bransjen.

Hun er selv en ung kvinne i bransjen, og med fem års erfaring i kraftbransjen, kan hun ikke konkurrere med Botnens fartstid. Bogaard kan imidlertid tilby andre styrker i teamet.

– Jeg har teknisk kompetanse som komplimenterer Olav, for eksempel med koding. Så har vi Olav som har markedsekspertisen. Sammen er vi jo egentlig et radarpar, sier hun.

De har nemlig jobbet sammen i Volue tidligere. Derfor vet Bogaard at de to jobber veldig bra sammen.

De har, som sagt, også med seg Borge Bogaard som jobber med det kommersielle. Og fra 1. mars fikk de inn Peter Sveipe Fagan som den første analytikeren. Fagan har også bakgrunn fra kraftmarkedet. Han har tidligere jobbet sammen med Katinka Bogaard og Botnen i Volue via pogrammet Trainee Sør.