Etter 14 år i energibransjen – blant annet som forretningsutvikler i Trønderenergi og markedssjef i Aneo Retail, velger nå Andrea Dahl Viggen å bytte bransje til kommunikasjonsbransjen. Siden 2011 har hun jobbet i det som da het Trønderenergi Kraft, til å nå senest jobbe som marketing manager i Aneo.

På spørsmål om hvorfor hun velger å bytte jobb, svarer Viggen;

– Jeg har fått en unik mulighet til å bli en del av et sterkt fagmiljø innen kommunikasjonsfaget. Etter 14 år i energibransjen føltes det riktig å prøve noe nytt. Trønderenergi/Aneo har vært en fantastisk bedrift å jobbe i, så det er veldig vemodig å slutte.

Hun forteller at hun har hatt flere ulike roller og stillinger i konsernet gjennom de 14 årene hun har jobbet der.

– Ja, jeg har byttet stilling innen konsernet flere ganger. Jeg har fått mange gode muligheter der - som har gjort at jeg har fått utvikle meg. Det har også vært med på å gjøre meg aktuell utenfor konsernet og i andre bransjer.

Våren 2022 ble det kjent at Trønderenergi sammen med kapitalselskapet HitecVision skulle danner et nytt fornybarselskap. Navnet på det nye selskapet ble senere kjent som Aneo.

– Vanskelig å dra fra Aneo

Til Europower avviser Viggen at hennes jobbskifte har noe å gjøre med omstillingsprosesser eller omorganiseringer

– Det er vanskelig å dra fra Aneo – nå når de står foran en spennende tid. Spesielt innenfor markedsføring og kommuniksjon, da Aneo skal bli en internasjonal aktør, forklarer hun.

– Men slutter du fordi du er lei av energibransjen?

– Nei overhodet ikke. Jeg har veldig stor tro på energibransjen – det er en fremtidsrettet bransje det vil skje mye spennende i; både innen markedsføring, teknologi, elektrifisering og generelt bygging av fornybarsamfunnet

Viggen er ansatt som strategisk markedsfører i det Trondheim-baserte kommunikasjonsbyrået Strømsnes Røe, og starter i den nye jobben i mai.