I Statkraft har Stine Sannæss startet i en ny, global stilling som «Head of Production». Hun kommer fra en stilling som Business IT Developer og senior prosjektleder samme sted. Sin tidligere stilling beskriver hun som en rolle der man fungerer som en internkonsulent og brobygger mellom IT og andre forretningsområder.

– Vi samarbeider tett med disse forretningsområdene, jobber med kontinuerlig forbedring, forstår deres kjernevirksomhet, prosesser og behov - og involverer Statkrafts IT-ressurser til bearbeiding og problemløsning. Det er jo sammen man leverer best, sier hun til Europower.

Men i den nye stillingen som Head of Production vil det bli helt andre arbeidsoppgaver.

– En Head of Production i Statkraft har ansvar for produksjonsprosessen av samtlige kraftverk på tvers av teknologier globalt, noe som gjøres i tett samarbeid med blant annet Marked - som planlegger produksjonsprosessen og med driftssentralene - som iverksetter og realiserer produksjonen, sier hun.

Kommer tettere på Ohms lov

Sannæss kommer også til å lede strategiske prosjekter, samt være ansvarlig for måling og produksjonsrapportering.

– Rollen gir muligheten til å sette strategisk retning og kontinuerlig forbedre produksjonsprosessen globalt i Statkraft, lede og utvikle produksjonsteamet, være kontaktpersonen for regionale produksjonsenheter og driftssentraler, lede og koordinere utviklingsaktiviteter på tvers av regioner i samarbeid med Energy Management, samt representere Statkraft eksternt i prosesser og spørsmål knyttet til produksjonsprosessen.

Hun gleder seg til de nye oppgavene.

– Nå går jeg inn i linjen med et ansvar for å lede og levere styring av en produksjonsprosess som i mye større grad er tilknyttet kjernevirksomheten til Statkraft enn hva jeg har gjort tidligere. Jeg kommer tettere på de roterende delene og Ohms lov, og ikke minst får jeg i denne rollen samarbeide tett med regionskontorene, driftssentralene og kollegaene som jobber ute på kraftverkene våre. Det er jo der det spennende skjer, sier Sannæss.

Største utfordring: Å tilpasse seg reservekraftmarkedet

– Hva er de største utfordringene innen ditt felt i årene som kommer?

– Jeg tror nok en av de største utfordringene blir å tilpasse seg det skiftende reservekraftmarkedet ettersom det kommer mer vind- og solkraft inn i kraftsystemet. Da bidrar Statkraft med å produsere med den hensikt å holde kraftsystemet i balanse og levere i henhold til nye og oppdaterte krav fra Transmission System Operators (TSO-er) for ulike systemtjenester, inkludert reservekraft, starter hun.

Av mer praktisk art trekker hun frem at dette er en global rolle – og det kan skape noen utfordringer.

– En annen utfordring jeg står overfor, er å jobbe på tvers av landegrenser og navigere gjennom språkbarrierer, kulturforskjeller og tidsforskjeller. Som en sørlending bosatt i Oslo, er det av og til utfordrende nok for meg med de to førstnevnte. Men jeg ser på dette som en mulighet til å utvikle mine mellommenneskelige ferdigheter og utvide min internasjonale erfaring, avslutter hun.