Til Europower forteller svenske Gerda Gatenheim at hun har startet i en ny jobb som utviklingssjef for landvind i det norske vindkraftselskapet Zephyr. Hun kommer sist fra en tilsvarende jobb i det britiske konsernet RES.