Like før sommeren startet Katrine Utvik i ny jobb hos nettgiganten Elvia – med stillingstittelen Utviklingsleder Fleksibilitet. Hun kom da fra en jobb som nettplanlegger samme sted. I den nye stillingen har hun hovedansvaret for regionalnett i Elvias satsing på fleksibilitet i kraftsystemet.