I fire av Norges knapt 100 nettselskaper, sitter det ikke en eneste kvinne i styret. Det viser en oversikt Europower har hentet ut fra tjenesten Forvalt.

Verken Vestall i Vesterålen, Uvdal Kraftforsyning, Noranett på Hålogaland eller Elinett i Romsdal har noen kvinner i styret, ifølge data fra Brønnøysundregistrene, som selskapene selv plikter å vedlikeholde.