Sveinung Eskeland har startet i Endra for å jobbe med selskapets satsing på solenergi. På visittkortet vil tittelen være Utbyggingsleder (Project Director).

Han kommer fra en stilling som utbyggingsleder for småskala vannkraft i Hywer, og har tidligere vært utleid fra Oneworld og Advansia til Scatec Solar der han jobbet med sikkerhetsvurdering av solparker i Honduras og Jordan. Han har også vært involvert i bygging og garantiarbeid for solparker i Argentina og Brasil for Scatec og Equinor, samt assistert Norsk Solar med bygging av ti store solanlegg på tak i Vietnam.

Denne erfaringen fra internasjonale solkraftprosjekter kan nyttiggjøres i hans nye jobb. Han trekker frem at det er likhetstrekk mellom de internasjonale prosjektene og de norske prosjektene han skal i gang med nå.

– Prosjektene jeg var involvert i var alle i Latin Amerika, og ble bygget av Scatec, og deres krav og standarder møter alle internasjonale krav til bygging av utility-scale solkraftverk. Når det gjelder tilnærmingen til byggetid og Corporate Social Responsibility, vil man nok i Norge måtte tilpasse til lokale forhold. Det vil nok være noe mer komplisert å mobilisere et høyt antall montasjepersonell for et anlegg på 100 MWp i Norge, i forhold til i såkalt fremvoksende markeder i Latin Amerika eller Asia, og slike anlegg kan muligens derfor være fornuftig å bygge trinnvis, sier han til Europower.

Han legger til;

– Lokale samfunn og omgivelser vil nok også ha ulike forventninger til en utbygger i Norge i forhold til mange andre land, når det gjelder ytelser og bidrag til allmenheten. Når det gjelder forutsigbarhet relatert til lisenser, tidsfrister etc, så tror jeg at dette vil være enklere å forholde seg til i Norge, sammenliknet med for eksempel Honduras, der jeg var involvert i byggingen av to flotte anlegg, sier han.

Tror solkraft har potensiale i Norge

– Hva tenker du om utbygging av solkraft i Norge? Er det potensial og går det fort nok?

– Det er potensiale for bygging i Norge. Solenergi kan levere mange TWh raskt og kostnadseffektivt, og til dels med lave naturinngrep, men omfang og framdrift på utbygging vil nok være avhengig av blant annet riktig prisede grunneieravtaler, tilgang til nettkapasitet ser ut til å være en stor utfordring mange steder og kostnadseffektiv pris på utbygging.

Eskeland trekker frem at det er mange områder som kan være aktuelle for solkraft.

– Jeg tror at det blir viktig å kunne bygge kostnadseffektivt på for eksempel fjellgrunn, noe det er mye av i Norge og der potensialet for konflikt relatert til alternativ landutnyttelse vil være relativt lavt,

For at dette skal kunne la seg gjøre, trekker han frem to forutsetninger som må på plass;

– Effektive innkjøpsordninger og behandlingstid for konsesjoner i NVE. Her kunne man for eksempel forenklet prosessen med å gi kommunene mulighet til å godkjenne bygging av anlegg under en gitt størrelse, sier han.

Aller helst ønsker han seg en strategi for solenergi i Norge.

– Det er ønskelig med en nasjonal solenergistrategi, på samme måte som man har gjort for havvind og batteriproduksjon. Og såkalte grå arealer, som deponier og steinbrudd etc bør gjerne da kunne prioriteres for konsesjonstildeling. Ikke minst er det viktig at alle aktører i bransjen unngår å presse fram prosjekter som kan skape støy og motstand grunnet for eksempel lite sosial forankring i lokalsamfunn etc. Man må huske at et solkraftanlegg er svært synlig i landskapet og konflikter rundt dårlige prosjekter vil være skadelig også for gode prosjekter, advarer han.