Det har vært mye frem og tilbake når det gjelder toppjobbene i Trønderenergi/Aneo; Våren 2022 ble det kjent at Trønderenergi og energifondet Hitecvision skulle slå seg sammen i det som etter hvert ble kjent som Aneo.