I Østfold Energi er Jørgen Aarstad (33) nyansatt som krafthandler. Han kommer fra stilling som seniorkonsulent i Itera, hvor han har jobbet mye med å utvikle dataplattformer for kunder.

Aarstad har tidligere jobbet som analytiker og produksjonsplanlegger i Fortum Oslo Varme og Statnett, og har en mastergrad i Power System Engineering fra NTNU.