I en nyhetsoppdatering på Eidsivas hjemmesider kommer det frem at det blir endringer konsernsjef Øistein Andresens ledergruppe fra 1. mars.

Dette begrunnes med den nye konsernstrategien som ble vedtatt ved utgangen av 2022.

– Vi har en klar ambisjon om å vokse betydelig innenfor nye forretningsområder de neste årene. I tillegg ønsker vi å gjøre Eidsiva til en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Det gjør det nødvendig å gi forretningsutvikling og HR en mer synlig plass i konsernstrukturen, sier Andresen i oppdateringen.