– Det er veldig spennende å jobbe med å løsninger for å bygge ut mer kapasitet i nettet. Det er en av de viktigste faktorene i Norge for å fortsette å lede det grønne skiftet.