Spekulasjonene har gått et par dager, men i dag ble det klart at det er 31 år gamle Andreas Bjelland Eriksen som blir ny klima- og miljøminister.

Det ble kjent etter statsråd i dag.

Eriksen har i dag stillingen som statssekretær i Olje- og energidepartementet (OED) - en jobb han har hatt siden august 2022.

Han overtar etter Espen Barth Eide, som er utnevnt til ny utenriksminister.

Siden 1. juli i år har Andreas Bjelland Eriksen hatt delt stilling mellom OED og Statsministerens kontor.

På pressekonferansen om den nye regjeringssammensetningen beskriver statsminister Jonas Gahr Støre Eriksen slik‚

– Han har hele veien vært engasjert i klimasaken, i det grønne skifte og i arbeidet med å skaffe mer fornybar energi. Ikke bare å snakke om det, men finne veiene til å kutte utslipp og skape jobber. For de unge er klimasaken en av de aller viktigste sakene. Jeg tror Andreas kan målbære og gjennomføre vår miljø- og klimapolitikk på en måte som også når i unge. Sammen skal vi i regjeringen med Andreas jobbe for å nå våre klimamål, sier Støre.

På OEDs sider kan man lese at Eriksen blant annet har bakgrunn som førstekonsulent/rådgiver hos Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE i perioden 2017-2020 og politisk rådgiver for Næringskomiteen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe fra 2020 til han ble utnevnt til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre på SMK 14. oktober 2021.