– Det er ikke noe tvil om at sikkerhet og beredskap innenfor kritisk infrastruktur blir viktigere, og viktigere, sier Tobias Bang-Hansen til Europower.

Det burde han vite alt om. Bang-Hansen har hele 20 års erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har jobbet for Sjøforsvaret, spesialstyrkene og Etterretningstjenesten.

Fra og med 1. september er det fornybarbransjen som står for tur. Bang-Hansen har nemlig blitt ansatt i en nyopprettet stilling som næringspolitisk rådgiver innen sikkerhet og beredskap i Fornybar Norge.

De siste årene har han jobbet i Redningsselskapet som avdelingsleder for sjø.

I energibransjen har han imidlertid ikke jobbet i tidligere.

– Hvorfor vil du ta steget inn i denne bransjen nå?

– Jeg syns det er motiverende å få jobbe med et helt nytt område. Jeg har jo jobbet med samfunnskritiske funksjoner tidligere, og det er nok mye overføringsverdi der, sier han.

Digitaliseringen øker sårbarheten

Med en pågående krig på kontinentet og en flomsituasjon ferskt i minne, er det nok ikke helt tilfeldig at Fornybar Norge vil styrke sin avdeling innen sikkerhet og beredskap.

– Samfunnskritisk infrastruktur sin rolle i en usikker geopolitisk situasjon blir stadig viktigere. Samtidig skal man få til det grønne skiftet, som fører med seg mer digitalisering. Jo mer man er på nett, jo mer sårbare blir man. Det er viktig at næringen tar det på alvor, sier Bang-Hansen.

Hold deg oppdatert!
Få de viktigste nyhetene og analysene om kraftbransjen fra Europower direkte til mobilen.

Som tidligere nevnt, tror Bang-Hansen at det er mye som er overførbart fra det han tidligere har jobbet med.

– Særlig innenfor dette med samhandling og en kollektiv motstandskraft som man ser i Redningstjenesten. Det er ikke ett ledd som klarer ting alene. Det ser man nok i fornybarnæringen også - at man er avhengig av å dele informasjon og kunnskap på tvers, sier han.

Bang-Hansen forteller at hans første jobb vil bli å tillære seg kunnskap om hvor fornybarnæringen står i dag når det gjelder sikkerhet og beredskap.

– Hva gleder du deg til i denne jobben?

– Først og fremst gleder jeg meg til å møte de jeg skal jobbe med, og å få lære av dem. Det er veldig mye jeg ikke kan, så jeg går inn i jobben med en god dose ydmykhet, avslutter han.