Det er duket for endringer i toppen hos nettselskapet Tensio i Midt-Norge. For fire år siden ble Tensio opprettet - et resultat av en større fusjonsprosess der NTE, Trønderenergi og KLP gikk sammen om å danne et felles nettselskap i Trøndelag.