Det var like før sommerferien i fjor at Tommy Haugen gikk fra Statnett og en stilling som fungerende seksjonsleder for Portefølje og prosjekteierstyring, til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og jobben som senioringeniør.