Haugaland Kraft er et integrert kraftselskap som driver med blant annet strømproduksjon og nett. Høye kraftpriser ga et solid resultat for konsernet i 2022. Nå hentes Geir Grannes inn som leder for strategi og forretningsutvikling iHaugaland Kraft. Stillingen er nyopprettet.

Hva er viktigst å tenke på når nye strategier for selskaper som Haugaland Kraft skal legges fremover?

– Det at man er en lokal/regional aktør med et samfunnsoppdrag, og husker på det når man legger strategiene er viktig. Det går på innbyggernes ønsker, og ikke minst styringssignaler fra våre eiere. Samfunnsoppdraget og det regionale skiller Haugaland Kraft fra kommersielle selskap, sier Grannes.

– Er det derfor du ville jobbe der?

– Ja. Det var derfor jeg valgte Haugaland Kraft, men også bransjen. Både at mye av det man driver med er samfunnskritisk infrastruktur og det at du har den tilhørigheten til kommunen, og overskuddet går tilbake til kommunen og velferdsproduksjon. Det er fint.

Grannes har en master i Economics and Business Administrations fra NHH, og har tidligere jobbet som konsulent. I 2021 fikk han jobb i Lyse Strategi, og ble ansatt i ny stilling som leder for strategi i Lyse i 2022. Det er denne jobben han nå forlater for å videreføre Haugaland Krafts strategiplan.

– Jeg tok jobben først og fremst fordi det er en spennende mulighet for meg i forhold til egen karriere og karriereutvikling. Det er kjekt å prøve noe nytt, sier han.

Mobilisere sterkere

Haugaland Kraft har en strategi som er vedtatt og varer til 2030. Det er Grannes' jobb å sørge for at denne gjennomføres.

– Det er konsernets bestilling og mitt oppdrag å finne ut og mobilisere denne enda sterkere enn det som er gjort. Jeg skal jobbe med mange spennende problemstillinger innen energi, produksjon, infrastruktur, og kundeoperasjonen til Haugaland Kraft.

Grannes har foreløpig vært i jobben i 25 dager.

– Jeg tror det er viktig i min rolle å bli kjent med konteksten av hva det er jeg egentlig skal gjøre. Jeg kommer ikke inn med en personlig overbevisning om hva som er best for Haugaland Kraft. Jeg vil likevel forsøke å bistå med å få tatt de gode beslutningene.

Han er opptatt av at resultatet skal gagne lokalsamfunnet.

– Det er viktig at kundene og samfunnet rundt oss også blir hørt når vi tar beslutninger.

Samhold og solkraft

– Hva tror du kommer til å bli bedre med å jobbe i Haugaland Kraft?

– Det er ikke sånn at jeg tror ikke gresset er grønnere på den andre siden av fjorden. Mange av utfordringene og problemstillingene er de samme. Så er det et er historisk godt samarbeid mellom Lyse og Haugaland Kraft, og jeg vil fortsette å styrke det strategiske samarbeidet. Det er åpenbart at å ha gode samarbeid og kjenne folk er en fordel.

Haugaland Kraft har 550 ansatte fordelt på 12 eierkommuner. Hovedkontoret er i Haugesund.

– Jeg har et godt inntrykk av organisasjonen og menneskene som jobber der. Jeg har jobbet en del år i Lyse og kjenner bransjen godt fra før, det er en bransje jeg har lyst til å være i. Jeg synes også det er veldig kult at Haugaland kraft har etablert en satsning på solkraft med selskapet Endra. Det er en satsning jeg er nysgjerrig på.

Selskapene er i gang med et pilotprosjekt med 938 solcellepaneler på taket av et parkeringshus i Kraftgården på Rossabø, opplyser Haugaland Kraft på sine nettsider. Anlegget har en installert effekt på 385 kWp og en årlig produksjon på 275.000 kWh, som tilsvarer rundt 10 prosent av årlig energiforbruk for hele tomta.

De ønsker å unne tilby liknende løsninger til bedrifter i fremtiden.