De siste 15 årene har Geir Helge Schmidt hatt energikonsernet Lyse som arbeidsgiver, og stillingstittelen han hadde før han sluttet, var Chief Technology Officer (CTO) - eller IT-direktør. Men nå etter sommerferien hadde han sin første arbeidsdag hos ny arbeidsgiver.