Etter ti år forlater Eiliv Flakne kraftbransjen og jobben som pressesjef i Enova for å starte i Helse Midt-Norge. Han har også mange års erfaring fra NRK i ulike stillinger

Til Europower avdramatiserer Flakne exiten.